العالم _ یمن محمد جابر عوض استاندار صعده در راهپیمایی گسترده ای که به همین مناسب برگزار شده بود گفت: شهادت و ترور رئیس صماد الهام بخش همه ی مردم شد هر یمنی خود یک صالح صماد شد. وی افزود: به مزدوران می گوییم که دموکراسی از دل مردم و از داخل صندوق های رای…
ادامه مطلب ...