خاک ایران اسلامی لاله‌خیز است. هیچ گاه ریشه این لاله‌ها از دل خاک جدا نمی‌شود، هرگاه یکی از این گل‌ها در پای ارزش‌ها پرپر شود دیگری جای آن را می‌گیرد و رنگین‌تر از قبل از خاک سربر می‌آورند، وقتی شهید محمود مراد اسکندری در سال 59 در مبارزه با دنیای استکبار به شهادت رسید می‌دانست که اسلحه وی بر زمین…
ادامه مطلب ...