خانه / شهدای مافع حرم (برگه 20)

شهدای مافع حرم

پسته می‌شکنم تا خرج سالگرد شهیدم را جورکنم! / نه حقوق می خواهیم و نه مزایا، فقط فراموشمان نکنید

گروه جهاد و مقاومت مشرق – دلم هوای فاطمه دخترک …

ادامه مطلب »