خانه / شهدای مافع حرم / تیپ فاطمیون (برگه 40)

تیپ فاطمیون