خانه / شهدای مافع حرم / تیپ فاطمیون (برگه 84)

تیپ فاطمیون