خانه / اخبار / وقایع یمن (برگه 194)

وقایع یمن

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن

چکیده رشد و توسعه روزافزون دانش بشری و ظهور مباحثی ...

متن کامل »