واکنش جالب یک کاربر فرانسوی به آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس

33

کاربر فرانسوی یکی از شبکه‌های اجتماعی واکنش جالبی به آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس نشان داد. وی نوشت: متأسفم از دیدن آن‌چه برای کلیسای نوتردام اتفاق افتاده است. اینجا یکی دیگر از گنجینه‌های جهانی ثبت شده در یونسکو است که اخیرا تخریب شده است. نامش صنعاست و در یمن قرار دارد. هیچ ابراز احساسات بین المللی [درباره آن] وجود ندارد. ماکرون هیچ تماسی برای مشارکت در بازسازی آن نگرفته. سلاح‌های فرانسه برای تخریب آن استفاده می‌شود.

ارسال یک پاسخ