مقاومت و ایستادگی لشگر زینبیون مثال‌زدنی است

28

– اخبار فرهنگی –

سردار میثمی  فرمانده لشکر زینبیون در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره انتشار کتاب‌«عاشقان ایستاده می‌میرند »گفت:عزیزان زینبیون شیعیان پاکستانی شاید قریب به ۴

ارسال یک پاسخ