تصاویری از شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کنار رهبر انقلاب

دانلود تصاویر جهت چاپ بنر و پوستر از شهید قاسم سلیمانی http://najafabadnews.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/ دانلود مجموعه دیگری از شهید سلیمانی