به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را به صورت زیر اعلام کرد:

هفته ششم ‏

شنبه اول مهر ماه ۹۶‏

بادران تهران – راه آهن – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه کارگران تهران

نفت مسجد سلیمان – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه ۲ مهر ماه ۹۶‏

فجرسپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

صبای قم- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه یادگار امام قم

مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدا رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه امام علی کرمان

دوشنبه ۳ مهر ۹۶‏

اکسین البرز- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه انقلاب کرج

‏ هفته هفتم

پنجشنبه ۶ مهر ماه ۹۶‏

راه آهن تهران – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه راه آهن تهران

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏

شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل

اکسین البرز- نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – صبای قم – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهر – مس کرمان – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته هشتم

سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صبای قم- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

بادران تهران- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز – ساعت ۱۶  ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته نهم

دوشنبه ۲۴ مهرماه ۹۶‏

خونه به خونه مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز- بادران تهران – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

راه اهن تهران- صبای قم – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه راه آهن  اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری تبریز- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

اکسین البرز- مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران – ساعت ۱۶   ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

هفته دهم

شنبه ۲۹ مهر ۹۶‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

بادران تهران- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۵ ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵ ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- راه آهن تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- اکسین البرز – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – مس کرمان – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- شهرداری تبریز – ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

هفته یازدهم

چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶‏

نساجی مازندران- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ملوان بندرانزلی- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

اکسین البرز- بادران تهران – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم – ساعت ۱۵  ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۴۵  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته دوازدهم

سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶‏

خونه به خونه مازندران- راه آهن تهران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه هفتم تیربابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- اکسین البرز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

ایرانجوان بوشهر- شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان- مس کرمان – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سیزدهم

سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶‏

مس رفسنجان – بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران- صبای قم – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه حافظیه شیراز

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه انقلاب کرج

راه آهن تهران- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته چهاردهم

سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶‏

آلومینیوم اراک- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه هفتم تیربابل

بادران تهران- مس کرمان – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه کارگران تهران

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

صبای قم- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر- آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۵   ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – اکسین البرز – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

هفته پانزدهم

دوشنبه ۶ آذر ۹۶‏

مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام قم

راه آهن تهران- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه راه اهن اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

 

هفته شانزدهم

یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶‏

ملوان بندرانزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴  ورزشگاه تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۴  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز – ساعت ۱۴  ورزشگاه هفتم تیربابل

آلومینیوم اراک- مس کرمان – ساعت ۱۴  ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران – ساعت ۱۴  ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- صبای قم – ساعت ۱۴  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴  ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته هفدهم

یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶‏

بادران تهران- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴  ورزشگاه کارگران تهران

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴  ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴  ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۴  ورزشگاه حافظیه شیراز

نساجی مازندران- راه آهن تهران – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری ماهشهر- گل گهرسیرجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
Load More By 
Load More In شهید
نظرات خود را به آدرس (info@shohadaharam.ir) ایمیل بزنید

بررسی

شورای امنیت کمیته ای را مامور تحقیق در مورد جنایات جنگی داعش در عراق کرد

شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ای مجوز تشکیل یک کمیته تحقیقات با حضور…