به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را به صورت زیر اعلام کرد:

هفته ششم ‏

شنبه اول مهر ماه ۹۶‏

بادران تهران – راه آهن – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه کارگران تهران

نفت مسجد سلیمان – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه ۲ مهر ماه ۹۶‏

فجرسپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

صبای قم- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه یادگار امام قم

مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدا رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه امام علی کرمان

دوشنبه ۳ مهر ۹۶‏

اکسین البرز- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه انقلاب کرج

‏ هفته هفتم

پنجشنبه ۶ مهر ماه ۹۶‏

راه آهن تهران – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه راه آهن تهران

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏

شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل

اکسین البرز- نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – صبای قم – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهر – مس کرمان – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته هشتم

سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صبای قم- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

بادران تهران- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز – ساعت ۱۶  ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته نهم

دوشنبه ۲۴ مهرماه ۹۶‏

خونه به خونه مازندران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز- بادران تهران – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

راه اهن تهران- صبای قم – ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه راه آهن  اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری تبریز- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

اکسین البرز- مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران – ساعت ۱۶   ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

هفته دهم

شنبه ۲۹ مهر ۹۶‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

بادران تهران- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۵ ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵ ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- راه آهن تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- اکسین البرز – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – مس کرمان – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- شهرداری تبریز – ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

هفته یازدهم

چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶‏

نساجی مازندران- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ملوان بندرانزلی- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

اکسین البرز- بادران تهران – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم – ساعت ۱۵  ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۴۵  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته دوازدهم

سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶‏

خونه به خونه مازندران- راه آهن تهران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه هفتم تیربابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- اکسین البرز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

ایرانجوان بوشهر- شهرداری تبریز – ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان- مس کرمان – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سیزدهم

سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶‏

مس رفسنجان – بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران- صبای قم – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجد سلیمان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه حافظیه شیراز

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه انقلاب کرج

راه آهن تهران- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته چهاردهم

سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶‏

آلومینیوم اراک- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه هفتم تیربابل

بادران تهران- مس کرمان – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه کارگران تهران

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

صبای قم- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر- آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۵   ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – اکسین البرز – ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

هفته پانزدهم

دوشنبه ۶ آذر ۹۶‏

مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام قم

راه آهن تهران- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه راه اهن اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

 

هفته شانزدهم

یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶‏

ملوان بندرانزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴  ورزشگاه تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز – ساعت ۱۴  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز – ساعت ۱۴  ورزشگاه هفتم تیربابل

آلومینیوم اراک- مس کرمان – ساعت ۱۴  ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران – ساعت ۱۴  ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- صبای قم – ساعت ۱۴  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز – ساعت ۱۴  ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته هفدهم

یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶‏

بادران تهران- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۴  ورزشگاه کارگران تهران

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر – ساعت ۱۴  ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۴  ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۴  ورزشگاه حافظیه شیراز

نساجی مازندران- راه آهن تهران – ساعت ۱۴  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری ماهشهر- گل گهرسیرجان – ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
Load More By 
Load More In شهید
نظرات خود را به آدرس (info@shohadaharam.ir) ایمیل بزنید

بررسی

هیچ‌وقت نسبت به مذاکره‌ی با آمریکا خوش‌بین نبودم/ ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است/ گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از …