تلفات جانی و مالی پس از ۱۳۰۰ روز از حمله به یمن

27

العالم – یمن

این مرکز همزمان با گذشت ۱۳۰۰ روز از حملات، گزارشی منتشر کرد و به تلفات جانی و مالی که تاسیسات حیاتی و بخش های اقتصادی را هدف قرار داده ،اشاره کرد.

از آغاز حملات عربستان به یمن بیش از ۳۰ هزار غیر نظامی از جمله زنان و کودکان شهید و زخمی شده اند.

در این گزارش هم چنین به فوت دستکم ۱۶۰ هزار کودک و زخمی و بیماران مزمن به دلیل محاصره و نبود دارو و خدمات پزشکی اشاره شد.

این گزارش هم چنین افزود:مهم ترین تاسیسات حیاتی و اقتصادی به ویژه راه ها ،پل ها و شبکه های آب رسانی و ارتباطات دیگر قادر به خدمت رسانی نیست و بمباران های پی در پی خسارات زیادی به آنها زده  است.

متجاوزان با عبور از قوانین بین المللی که هدف قرار دادن برخی تاسیسات از جمله آثار باستانی و شهرهای تاریخی را جرم دانسته ،افزون بر هدف گیری شهرهای تاریخی ،بیش از ۲۰۰اثر  باستانی را تخریب کرده است.

سازمان ها و هیات های ویژه حمایت از میراث فرهنگی با برگزاری جنبش اعتراضی در صنعا، ادامه تجاوز و هدف قرار دادن آثار باستانی را محکوم کرده و این نوع حملات را تلاش برای محو هویت یمنی ها دانستند.

ارسال یک پاسخ