انتقال اجساد مزدوران آل سعود به عدن

14

العالم – یمن

این اشخاص در حمله نیروهای یمن به مواضع مزدورن آل سعود در کیلو ۱۶ در ساحل غربی کشته و مجروح شده اند که در این حمله ۱۴ خودروی زرهی و ۹ زرهپوش دشمن نابود شد و مقادیر زیادی مهمات و سلاح متوسط توسط نیروهای یمن به غنیمت رفته است.

ارسال یک پاسخ