طرح لایه باز تقویم ۹۸ شهید حججی

تقویم ۱۳۹۸ دیواری به همراه طرح شهید محسن حججی